Ostatní dokumenty

Informace o zpracování osobních údajů

V souladu s čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů
a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů - dále také jen "Nařízení GDPR") poskytujeme informace vztahující se ke zpracování osobních údajů získávaných při přijímání ke vzdělávání, v průběhu vzdělávání a v přímé souvislosti se vzděláváním (dále jen "osobní údaje").
Podrobněji zde.

 

Maturitní zkouška

Žádost o přezkoumání zkoušky společné a profilové části maturitní zkoušky PÍSEMNÉ PRÁCE nebo formou ÚSTNÍ ZKOUŠKY
nebo ZKOUŠKY PROFILOVÉ ČÁSTI ve formátu .pdf

Žádost o přezkoumání zkoušky společné části maturitní zkoušky konané formou DIDAKTICKÉHO TESTU ve formátu .pdf

 

Žádost o vydání stejnopisu vysvědčení

Žádost o vydání stejnopisu vysvědčení ve formátu .pdf

 

Výroční zpráva 2022/23

Výroční zpráva 2021/22 ve formátu .pdf ZDE

 

Žádost o uvolnění z tělesné výchovy

Žádost o uvolnění z TEV ve formátu .pdf

 

Vzor žádosti

Žádost ve formátu .doc

 

Prevence

Preventivní program pro školní rok 2023/24 ZDE

Krizový plán při zjištění šikany ZDE

Školní vzdělávací program

Grafický design