Vzdělávací nabídka

Z důvodu revize RVP se mění pro uchazeče o studium od školního roku 2022/2023 vzdělávací nabídka:

Obor vzdělání: 82 – 41 – M/05 Grafický design

Čtyřleté studium

Zaměření:

1. Počítačová grafika

2. Ilustrace

3. Vizuální tvorba

 

POČÍTAČOVÁ GRAFIKA

Studium zahrnuje široké spektrum grafických a vizuálních činností oboru GRAFICKÝ DESIGN (vizuální komunikace, propagace a reklama, vizuální identita, kreativní grafika, webová grafika, UI a aplikace, animace) s důrazem na počítačovou grafiku.

Absolvent se uplatní jako:

 • grafik v reklamních agenturách, grafických studiích, redakcích novin a časopisů, využívající SW Adobe (Illustrator, Photoshop, InDesign)
 • výtvarný redaktor v knižních nakladatelstvích a postprodukci
 • samostatný grafik nebo grafik v grafických studiích tvořících grafiku webů, UI a aplikací
 • samostatný tvůrčí pracovník v oblasti zaměřené na výstavnictví v muzeích, galeriích a dalších kulturních institucích
 • zaměstnanec muzea, galerie, popř. další kulturní instituce (instalace výstav, propagace)
  pracovník v oblasti reklamy při tvorbě webových stránek, billboardů, poutačů, reklamních katalogů, časopisů, logotypů apod.
 • samostatný tvůrčí nebo technicko-organizační pracovník v oblasti zaměřené na propagační grafik
 • freelancer

ILUSTRACE
Studium zahrnuje široké spektrum grafických a vizuálních činností oboru GRAFICKÝ DESIGN (plakáty, typografie, kreativní grafika, tvorba webových stránek, korporátní identita) se zaměřením na knižní tvorbu, ilustraci a animaci.

Absolvent se uplatní jako:

 • ilustrátor v oblasti odborné, krásné, mediální a didaktické literatury
 • výtvarný redaktor v knižních nakladatelstvích
 • samostatný tvůrčí pracovník v oblasti zaměřené na výstavnictví v muzeích, galeriích a dalších kulturních institucích
 • zaměstnanec muzea, galerie, popř. další kulturní instituce (instalace výstav, propagace)
 • grafik v reklamních agenturách, grafických studiích, redakcích novin a časopisů, využívající SW Adobe (Illustrator, Photoshop)
 • pracovník v oblasti reklamy při tvorbě webových stránek, billboardů, poutačů, reklamních katalogů, časopisů, logotypů apod.
 • samostatný tvůrčí nebo technicko-organizační pracovník v oblasti zaměřené na propagační grafiku

VIZUÁLNÍ TVORBA
Studium zahrnuje široké spektrum grafických a vizuálních činností oboru GRAFICKÝ DESIGN (plakáty, typografie, kreativní grafika, tvorba webových stránek, korporátní identita) se zaměřením na multimédia, video a animaci.
Absolvent se uplatní jako:

 • pracovník v oblasti reklamy při tvorbě webových stránek, billboardů, poutačů, reklamních katalogů, časopisů, logotypů apod.
 • freelancer
 • produkční a kulturní pracovník
 • specialista primárního videozáznamu
 • fotograf výtvarník
 • samostatný tvůrčí pracovník v oblasti zaměřené na výstavnictví v muzeích, galeriích a dalších kulturních institucích
 • zaměstnanec muzea, galerie, popř. další kulturní instituce (instalace výstav, propagace)
 • grafik v reklamních agenturách, grafických studiích, redakcích novin a časopisů, využívající SW Adobe (Illustrator, Photoshop)
 • samostatný tvůrčí nebo technicko-organizační pracovník v oblasti zaměřené na propagační grafiku

Vyučované předměty

1. Všeobecně vzdělávací předměty

Český jazyk a literatura
Anglický jazyk
Německý jazyk
Občanská nauka
Matematika
Chemie
Fyzika
Základy ekologie
Tělesná výchova
2. Odborné předměty

Dějiny výtvarné kultury
Výtvarná příprava
Figurální kreslení
Písmo
Ekonomika
Ekonomicko-právní seminář
Technologie
Typografie
Počítačová grafika
Informační a komunikační technologie
Grafický design
Navrhování a realizace
Praktická cvičení (3D Cinema, Animace)
Základy fotografie