Učitelé

Funkce, předměty a e-mail

Jméno Funkce Předměty E-mail

Mgr. Petr Fojt

učitel všeobecně vzdělávacích předmětů, třídní učitel GD1 matematika, fyzika, chemie, praktická cvičení, fotografický seminář, vizuální prezentace, informační a komunikační technologie  fojt(zavináč)sumprum(tečka)cz
MgA. Michala Gorbunovová učitelka odborných předmětů, třídní učitelka GD3 A počítačová grafika, navrhování a realizace  gorbunovova(zavináč)sumprum(tečka)cz
Ing. Kristýna Krpcová učitelka všeobecně vzdělávacích předmětů, třídní učitelka GD3 B anglický jazyk, odborná angličtina v IKT, občanská nauka  krpcova(zavináč)sumprum(tečka)cz
Mgr. Zuzana Chudá učitelka odborných předmětů, výtvarná vedoucí oboru, vedoucí komise odborných předmětů, zástupce třídního učitele GD3 A výtvarná příprava, navrhování a realizace, praktická cvičení, figurální kresba  chuda(zavináč)sumprum(tečka)cz
 Bc.A Leona Labajová učitelka odborných předmětů počítačová grafika labajova(zavináč)sumprum(tečka)cz
Mgr. Bohuslava Luxová učitelka odborných předmětů,  třídní učitelka GD2, zástupce třídního učitele GD4 navrhování a realizace, praktická cvičení. grafický seminář, vizuální prezentace  luxova(zavináč)sumprum(tečka)cz
Ing. Ludmila Mattová učitelka odborných předmětů, metodička prevence ekonomika, typografie, informační a komunikační technologie  mattova(zavináč)sumprum(tečka)cz
Mgr. Zuzana Rosíková učitelka odborných předmětů,  třídní učitelka GD4, zástupce třídního učitele GD2 navrhování a realizace, dějiny výtvarné kultury  rosikova(zavináč)sumprum(tečka)cz
Mgr. Natálie Szczeponiecová učitelka všeobecně vzdělávacích předmětů, zástupce třídního učitele GD1 a GD3 B český jazyk a literatura, občanská nauka  szczeponiecova(zavináč)sumprum(tečka)cz
Ing. Ladislav Szewieczek  ředitel, učitel odborných předmětů  ekonomicko-právní seminář  szewieczek(zavináč)sumprum(tečka)cz
Mgr. Marcela Szewieczková učitelka všeobecně vzdělávacích předmětů, vedoucí komise všeobecně vzdělávacích předmětů základy ekologie, německý jazyk, tělesná výchova   szewieczkova(zavináč)sumprum(tečka)cz
Mgr. BcA. Eva Šerá učitelka odborných předmětů dějiny výtvarné kultury, písmo, grafický design, praktická cvičení, figurální kresba  sera(zavináč)sumprum(tečka) cz
Ing. Klára Urbanová učitelka odborných předmětů, výchovná poradkyně technologie, počítačová grafika  urbanova(zavináč)sumprum(tečka)cz