Učitelé

Funkce, předměty a e-mail

Jméno Funkce Předměty E-mail
 MgA. Alena Kozel učitelka odborných předmětů, třídní učitelka GD3 grafický design, počítačová grafika, dějiny výtvarné kultury  kozel(zavináč)sumprum(tečka)cz

Mgr. Petr Fojt

učitel všeobecně vzdělávacích předmětů matematika, fyzika, chemie, praktická cvičení, fotografický seminář, vizuální prezentace  fojt(zavináč)sumprum(tečka)cz
MgA. Michala Gorbunovová učitelka odborných předmětů, třídní učitelka GD2 A počítačová grafika, navrhování a realizace, figurální kresba, informační a komunikační technologie  gorbunovova(zavináč)sumprum(tečka)cz
Ing. Kristýna Krpcová učitelka všeobecně vzdělávacích předmětů, třídní učitelka GD2 B anglický jazyk, odborná angličtina v IKT, občanská nauka  krpcova(zavináč)sumprum(tečka)cz
Mgr. Zuzana Chudá učitelka odborných předmětů, výtvarná vedoucí oboru, vedoucí komise odborných předmětů výtvarná příprava, navrhování a realizace  chuda(zavináč)sumprum(tečka)cz
Mgr. Bohuslava Luxová učitelka odborných předmětů,  třídní učitelka GD 1 navrhování a realizace, praktická cvičení  luxova(zavináč)sumprum(tečka)cz
Ing. Ludmila Mattová učitelka odborných předmětů, metodička prevence ekonomika, typografie, informační a komunikační technologie  mattova(zavináč)sumprum(tečka)cz
Mgr. Zuzana Rosíková učitelka odborných předmětů navrhování a realizace, praktická cvičení, figurální kresba  rosikova(zavináč)sumprum(tečka)cz
Mgr. Natálie Szczeponiecová učitelka všeobecně vzdělávacích předmětů, třídní učitelka GD4 český jazyk a literatura, občanská nauka  szczeponiecova(zavináč)sumprum(tečka)cz
Ing. Ladislav Szewieczek  ředitel, učitel odborných předmětů  ekonomicko-právní seminář  szewieczek(zavináč)sumprum(tečka)cz
Mgr. Marcela Szewieczková učitelka všeobecně vzdělávacích předmětů, vedoucí komise všeobecně vzdělávacích předmětů základy ekologie, německý jazyk, tělesná výchova   szewieczkova(zavináč)sumprum(tečka)cz
BcA. Aneta Trojáková učitelka odborných předmětů grafický design, dějiny výtvarné kultury, praktická cvičení, písmo  trojakova(zavináč)sumprum(tečka)cz
Ing. Klára Urbanová učitelka odborných předmětů, výchovná poradkyně technologie, počítačová grafika  urbanova(zavináč)sumprum(tečka)cz