Učitelé

Funkce, předměty a e-mail

Jméno Funkce Předměty E-mail
 MgA. Alena Csabiová učitel odborných předmětů grafický design, počítačová grafika, dějiny výtvarné kultury, písmo  csabiova(zavináč)sumprum(tečka)cz

Mgr. Petr Fojt

učitel všeobecně vzdělávacích předmětů matematika, fyzika, chemie, praktická cvičení fojt(zavináč)sumprum(tečka)cz
MgA. Michala Gorbunovová učitel odborných předmětů počítačová grafika, navrhování a realizace gorbunovova(zavináč)sumprum(tečka)cz
Bc. Kateřina Homolková vedoucí komise odborných předmětů, vedoucí učitelka, výchovná poradkyně, učitelka odborných předmětů figurální kresba, praktická cvičení homolkova(zavináč)sumprum(tečka)cz
Ing. Kristýna Krpcová učitelka všeobecně vzdělávacích předmětů anglický jazyk krpcova(zavináč)sumprum(tečka)cz
Mgr. Zuzana Chudá učitelka odborných předmětů, třídní učitelka GD4, výtvarná vedoucí oboru grafický seminář, navrhování a realizace, výtvarná příprava, figurální kreslení chuda(zavináč)sumprum(tečka)cz
Mgr. Bohuslava Luxová učitelka odborných předmětů navrhování a realizace, praktická cvičení luxova(zavináč)sumprum(tečka)cz
Ing. Ludmila Mattová učitelka odborných předmětů, třídní učitelka GD3 B,
metodička prevence
ekonomika, typografie, informační a komunikační technologie, občanská nauka mattova(zavináč)sumprum(tečka)cz
Mgr. Zuzana Rosíková učitelka odborných předmětů, třídní učitelka GD2 dějiny výtvarné kultury, navrhování a realizace, odborné kreslení, praktická cvičení rosikova(zavináč)sumprum(tečka)cz
Mgr. Natálie Szczeponiecová učitelka všeobecně vzdělávacích předmětů, třídní učitelka GD1 český jazyk a literatura, občanská nauka szczeponiecova(zavináč)sumprum(tečka)cz
Ing. Ladislav Szewieczek  ředitel, učitel odborných předmětů  ekonomicko-právní seminář  szewieczek(zavináč)sumprum(tečka)cz
Mgr. Marcela Szewieczková učitelka všeobecně vzdělávacích předmětů základy ekologie, německý jazyk, tělesná výchova szewieczkova(zavináč)sumprum(tečka)cz
Ing. Klára Urbanová učitelka odborných předmětů, třídní učitelka GD3 A technologie, počítačová grafika urbanova(zavináč)sumprum(tečka)cz
Taťána Vajsová učitelka všeobecně vzdělávacích předmětů anglický jazyk vajsova(zavináč)sumprum(tečka)cz