Školní akce v roce 2022/23

Září

8. 9. festival Art and Science 2022, Ostrava, VŠB, 3. - 4. ročník

10. 9. Beskydský Montmartre, prezentace prací žáků školy

14. 9. procházka městem spojená s ekologickou exkurzí na frýdeckomísteckou Skládku , 1. ročník

20. 9.  - 25. 9.  zahraniční zájezd, Anglie ( zájemci z 2. - 4. ročníku)

20. 9. Trh vzdělávání a uplatnění, Třinec (Hala Stars)

22. 9. Trh vzdělávání a uplatnění, Frýdek-Místek (Hala Polárka)

Říjen

4. 10. exkurze v animačním studiu QQ v Ostravě  + návštěva GVUO, 4. ročník ILU

7. 10. Designblok, 24. ročník mezinárodního festivalu designu v Praze, 4. ročník

24. 10. v 17.00 hod, vernisáž výstavy ADASTRA, budova bývalé Moravia banky v Místku, vystavují zájemci z 2. - 4. ročníku (pořadatelem výstavy je organizace Možnost rozletu)

30. 10. deadline Komixové soutěže Adra, ilustrátoři GD3, GD4

Listopad

7. 11. ředitelské volno

8. 11. třídní schůzky v 16. 30 hod.

10. 11. Den otevřených dveří

10. 11. sportovní den, 1. - 2. ročník

10. 11. edukační program v galerii Plato, 4. ročník

30. 11. ukončení školní soutěže pro 2. - 4. ročník 

 

Prosinec

8. 12. edukační program v galerii Plato, návštěva GVUO, 2. A  a 3. ročník

16. 12. návštěva výstav "30 LET ANIMOVANÉ TVORBY NA OSTRAVSKÉ" a "SVĚTY ČESKÉ ANIMACE", Ostrava, 3. - 4. ročník ILU

19. 12. filmové představení ZKOUŠKA UMĚNÍ, kino Vlast, všechny ročníky

20. 12. předvánoční bruslení

Leden

3. 1. talentová zkouška 

5. 1. talentová zkouška (náhradní termín)

16. 1. prezentace Postprodukčního studia Dazzle Pictures z Prahy, 3. a 4. ročník

20. 1. beseda s maturanty na Úřadu práce o možnostech vzdělávání a vstupu na trh práce

22. 1. - 27. 1. lyžařský a adaptační kurz, GD1

Únor

 

Březen

Duben

3. 4. - 19. 4. odborné praxe, 3. ročník

19. 4. třídní schůzky v 16.30 hod. (pro GD1, GD2, GD3)

 28. 4. - ukončení školní soutěže pro GD1 

Květen

16. - 18. 5. ústní maturitní zkouška GD4

slavnostní vyřazení maturantů

Červen

výtvarný projektový týden, 2. ročník