Projekt OP VVV

logolink OP VVV

Škola v termínu od 1. 2. 2020 do 31. 1. 2022 realizuje níže uvedený projekt s názvem

Šablony II. pro Střední uměleckoprůmyslovou školu s.r.o. Frýdek-Místek

registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_05/0016873

Projekt je zaměřen na kombinaci následujících témat:

  • personální podpora pedagogických pracovníků formou posílení školního kariérového poradenství a spolupráce školy a
    zaměstnavatelů,
  • osobnostně profesní rozvoj pedagogů - jejich další vzdělávání, stáže, sdílení zkušeností s pedagogy z různých škol,
  • projektová výuka a společné vzdělávání dětí, žáků a studentů, podpora žáků ohrožených školním neúspěchem formou
    doučování