Projekt IROP

logo EU a MMR

 

Odborné učebny a bezbariérovost na Střední uměleckoprůmyslové škole s. r. o.

 

Nositel projektu: Střední uměleckoprůmyslová škola s. r. o.
Název projektu: Registrační číslo: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_066/0010865
Dotace: Integrovaný regionální operační program
Dotace EU: 13,5 mil. Kč
Vlastní zdroje: 3 mil. Kč

 

 Popis projektu:

Předkládaný projekt má pozitivní dopad na celou ostravskou aglomeraci, neboť již při studiu školy,  v rámci stáží, působí studenti v různých firmách v regionu, případně firmy z regionu oslovují školu a její studenti, v rámci studentský prací, řeší konkrétní potřeby firem v oblasti grafického designu.

Modernizace učeben přispěje k lepšímu dosažení klíčových kompetencí pro budoucí uplatnění na trhu práce v oblasti jazyků a práce s digitálními technologiemi pro zdravé i hendikepované studenty.

 

Cíle a výsledku projektu:

Hlavním cílem projektu je vybudování a vybavení 2 učeben odborných předmětů, kabinetu ve vazbě na klíčové kompetence a provedení opatření vedoucí k bezbariérovosti budovy. Díky projektu bude zvýšena kvalita vzdělávání v klíčových kompetencích ve vazbě na budoucí uplatnění na trhu práce a bude umožněna sociální inkluze cílové skupiny.

 

V rámci projektu dojde k vybudování:

a) dvou zcela nových jazykových učeben pro 23 žáků (z toho jedno místo je přizpůsobeno pro užívání vozíčkářem) a učitele. Každá učebna bude vybavena novým nábytkem (stoly, židle), moderními technologiemi (projekce, notebooky) a pomůckami (výukový software). Vazba na klíčové kompetence - komunikace v cizích jazycích a práce s digitálními technologiemi. Učebny budou využívány žáky i v době mimo vyučování k mimoškolním aktivitám min. 1x týdně/1hodina/kroužek nebo konverzace v cizím jazyce.

b) kabinetu pro učitele odborných předmětů. Kabinet bude vybaven nábytkem pro dva učitele.

Investice bude cílena na zajištění bezbariérovosti rekonstruovaných prostor vybudováním nového výtahu, bezbariérového přístupu k němu a vybudování hygienického zázemí školy respektující požadavky na bezbariérovost.

 

Ing. Ladislav Szewieczek, ředitel školy