Přijímací řízení pro školní rok 2020/2021

Přijímací řízení

Informace o přihlašování a podmínkách najdete zde.

Výsledky přijímacího řízení v roce 2020 zde.

Obor vzdělání:  82-41-M/05 GRAFICKÝ DESIGN

Školní vzdělávací program: 

Interiérový a grafický design

Počítačová grafika a ilustrace

Produktový a grafický design

Forma vzdělávání: denní

Délka vzdělávání:   4 roky

Výše školného:  11 000.- Kč ročně

Plánovaný počet přijímaných žáků:  30 (z toho počet přijatých na základě odvolání: 1 )

Termín podání přihlášky:  do 2. prosince 2019 řediteli SUŠ s.r.o.

K přihlášce je nezbytné doložit potvrzení o zdravotní způsobilosti.

Termín konání 1. kola talentových zkoušek:   

07. 01. 2020 nebo 09. 01. 2020 (2. termín je určen pouze pro uchazeče, kteří se nemohou zúčastnit zkoušky v 1. termínu z důvodu konání talentových zkoušek v jiné škole)

Uchazeči konají pouze talentovou zkoušku (jednotná přijímací zkouška z českého jazyka a literatury a z matematiky se nekoná).

 

Nepřijatí uchazeči mohou podat odvolání až v okamžiku, kdy obdrží písemné rozhodnutí o nepřijetí. NELZE JEJ PODAT DŘÍVE!

 Vzory pro odvolání v případě nepřijetí ke studiu:

             1. při úspěšném vykonání talentové zkoušky: odvolani_uspesne_vzor.pdf

             2. při neúspěšném vykonání talentové zkoušky: odvolani_neuspesna_vzor.pdf

Požadavky k talentovým zkouškám:

           - předložení 10 ks domácích výtvarných prací

           - úspěšné vykonání praktické části talentové zkoušky

            (kresba podle předlohy a výtvarný úkol zaměřený na tvůrčí schopnosti uchazeče)

Uchazečům o studium DOPORUČUJEME kreslit (a malovat) POUZE podle skutečného modelu – jednoduchá zátiší s geometrickými

tělesy (koule, krychle, jehlan), studijní kresby přírodnin (ovoce, zelenina, rostliny, plody), jednoduchých předmětů (lahev, miska, židle),

portréty (podle živého modelu – ne podle fotografií!). Práce přineste pokud možno ve složce, nikoli srolované v tubusu.

NEDOPORUČUJEME věnovat se kresbám napodobujícím výtvarné projevy jiných autorů, ilustrátorů, tvůrců komiksů a animovaných filmů.

Častým napodobováním nevhodných vzorů dochází k těžko odnaučitelným zlozvykům, manýrám, které znesnadňují rozvoj vlastního,

nezaměnitelného stylu. Nedoporučujeme kreslit podle fotografií! Neimitujme, nebuďme poplatní povrchním trendům, preferujme

osobitost a originalitu :-)

NEBOJTE SE, že vaše výtvarná průprava není dostatečná. U nás se naučíte všemu, co je potřeba. Nejdůležitější je zájem a chuť učit se :-)

Uchazeč je povinen předložit potvrzení o zdravotní způsobilosti - lékařský posudek pro přijímací řízení zde.

Výsledky talentových zkoušek ze dne 7. 1. 2020 a 9. 1. 2020 ve formátu .pdf