Přihlášky ke studiu

Přihlášky ke studiu pro jednotlivé obory jsou ke stažení ve formátu xlsx, do kterého je možné vyplňovat příslušné údaje v tabulkovém kalkulátoru:

 

  • přihláška pro denní studium školního vzdělávacího programu Grafický design :  přihláška v PDF, přihláška v Microsoft Excel
                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
  • potvrzení o zdravotní způsobilosti: lékařský posudek pro přijímací řízení.pdf