Přihlášky ke studiu

Přihlášky ke studiu pro jednotlivé obory jsou ke stažení ve formátu xlsx, do kterého je možné vyplňovat příslušné údaje v tabulkovém kalkulátoru:

 

  • přihláška pro denní studium oborů Grafický design / ŠVP - Počítačová grafika a ilustrace, Interiérový a grafický design, Produktový a grafický design prihlaska_ss_2017_talent.xlsx
                                                                                                                                                                                                                                                                                                           prihlaska_ss_2017_talent.pdf
  • potvrzení o zdravotní způsobilosti: lékařský posudek pro přijímací řízení.pdf