Organizace školního roku 2023/24

Školní rok 2023/24

První pololetí: 04. 09. 2023 - 31. 01. 2024
Druhé pololetí: 01. 02. 2024 - 28. 06. 2024

 

Přijímací řízení:

Talentové zkoušky (obor 82-41-M/05)  4. 1. nebo 9. 1. 2024
   

Den otevřených dveří:

14. 11. 2023 od 8. 30 do 16.00 hod.  

 

Organizace maturitních zkoušek

Jarní zkušební období

Uzávěrka podání přihlášek žáky ředitelům škol  01. 12. 2023
Uzávěrka podání přihlášek řediteli škol do CZVV  15. 12. 2023
Praktická maturitní zkouška GD4  15. 04. – 26. 04. 2024
Praktická maturitní zkouška GD4 - nepovinná zkouška  29. 4. 2024
Přípravný týden GD4 09. 05. – 15. 05. 2024
Písemná práce z českého jazyka a literatury 09. 04. 2024
Písemná práce z anglického jazyka 10. 04. 2024
Didaktické testy 02. 05. 2024 - 15. 05. 2024
Ústní maturitní zkouška GD4   16. 05. - 21. 05.  2024
Slavnostní vyřazení absolventů GD4  květen 2024

 

Podzimní zkušební období 

Uzávěrka podání přihlášek žáky ředitelům škol 25. 06. 2024
Uzávěrka podání přihlášek řediteli škol do CZVV  01. 07. 2024
Didaktické testy společné části  02. 09. - 10. 09. 2024
Období konání zkoušek profilové části  02. 09. - 20. 09. 2024

  

Třídní schůzky

15. 11.  2023 v 16.30 hod. 
24. 04. 2024 v 16.30 hod. (pro rodiče žáků GD1, GD2, GD3A a GD3B)

 

Uzavření klasifikace a vydání vysvědčení

1. pololetí: uzavření klasifikace: 29. 01. 2024
  datum vydání výpisů vysvědčení: 31. 01. 2024
2. pololetí: uzavření klasifikace GD4: 24. 04. 2024
  datum vydání vysvědčení GD4:  30. 04. 2024
  uzavření klasifikace:  24. 06. 2024
  datum vydání vysvědčení:  28. 06. 2024

 

Školní akce

Evropský den jazyků září 2023 GD1, GD2, GD3A, GD3B, GD4
zahraniční zájezd do Španělska září 2023 výběr žáků z GD2, GD3A, GD3B, GD4
Ekologická exkurze září 2023 GD1
Designblok Praha říjen 2023  GD4
Den otevřených dveří   14. 11. 2023  
Sportovní den listopad 2023 GD1, GD2
Vánoční bruslení  prosinec 2023 GD1, GD2, GD3A, GD3B, GD4
Vánoční volejbalový turnaj  prosinec 2023 GD1, GD2, GD3A, GD3B, GD4
Lyžařský a snowboardingový adaptační kurz  leden 2024 GD1
Konverzace v anglickém jazyce leden 2024 GD1, GD2, GD3A a GD3B
Odborná praxe duben 2024 GD3A, GD3B
Exkurze Marlenka květen 2024 GD3
Sportovní den červen 2024 GD1, GD2, GD3A, GD3B, GD4
Výtvarný projektový týden červen 2024 GD2
Třídní výlety červen 2024 GD1, GD2, GD3A, GD3B

 Po celý školní rok 2023/24 - výstavy, galerie, muzea, tematické přednášky, filmová a divadelní představení.

 Termíny prázdnin:

podzimní prázdniny 26. 10. - 27. 10. 2023
vánoční prázdniny 23. 12. 2023 - 02. 01. 2024
pololetní prázdniny 02. 02. 2024
jarní prázdniny 12. 02. 2023 - 18. 02. 2024
velikonoční prázdniny 28. 03. 2024
hlavní prázdniny 29. 06. - 01. 09. 2024