Organizace školního roku 2019/20

Školní rok 2019/20

První pololetí: 02. 09. 2019 - 31. 01. 2020
Druhé pololetí: 01. 02. 2020 - 30. 06. 2020

 

Přijímací řízení:

Talentové zkoušky (obor 82-41-M/05)  7. 1. nebo 9. 1. 2020
   

Den otevřených dveří:

7. 11. 2019 od 8.30 do 16. 00 hod  

 

Organizace maturitních zkoušek

Jarní zkušební období

Uzávěrka podání přihlášek žáky ředitelům škol  2. 12. 2019
Uzávěrka podání přihlášek řediteli škol do CZVV  15. 12. 2019
Praktická maturitní zkouška GD4  
Praktická maturitní zkouška GD4 - nepovinná zkouška  
Přípravný týden GD4  
Testové a písemné práce  
Ústní maturitní zkouška GD4  
Slavnostní vyřazení absolventů GD4  

 

Podzimní zkušební období

Uzávěrka podání přihlášek žáky ředitelům škol  25. 06. 2020
Uzávěrka podání přihlášek řediteli škol do CZVV  30. 06. 2020
Testové a písemné práce společné části  01. - 10. 09. 2020
Období konání zkoušek profilové části  01. - 20. 09. 2020
Období konání ústních zkoušek společné části  01. - 20. 09. 2020

 

Třídní schůzky

13. 11. 2019 2019 v 16.30 hod.
15. 04. 2020 2020 v 16.30 hod. (pro rodiče žáků GD1, GD2, GD3)

 

Uzavření klasifikace a vydání vysvědčení

1. pololetí: uzavření klasifikace: 27. 01. 2020
  datum vydání výpisů vysvědčení: 30. 01. 2020
2. pololetí: uzavření klasifikace GD4:  15. 04. 2020
  datum vydání vysvědčení GD4:  23. 04. 2020
  uzavření klasifikace:  23. 06. 2020
  datum vydání vysvědčení:  30. 06. 2020

 

Školní akce

Evropský den jazyků září 2019 GD1, GD2, GD3, GD4
Odborná exkurze v rámci EVVO září 2019 GD1
Exkurze QQ studio v Ostravě září 2019 GD4
Odborná exkurze Praha říjen 2019 GD4
Odborná exkurze Finidr podzim 2019 GD3
Den otevřených dveří  7. listopad 2019  
Exkurze MPM-Quality listopad 2019 GD3
Odborná exkurze Tonet listopad 2019 GD3
Vánoční bruslení prosinec 2019 GD1, GD2, GD3, GD4
Vánoční volejbalový turnaj prosinec 2019 GD1, GD2, GD3, GD4
Lyžařský a snowboardingový adaptační kurz leden 2020 GD1
Odborná praxe duben 2020 GD3
Návštěva FU OSU duben 2020 GD3
Exkurze Marlenka květen 2020 GD3
Sportovní den červen 2020 GD1, GD2, GD3, GD4
Výtvarný projektový týden červen 2020 GD2
Třídní výlety červen 2020 GD1, GD2, GD3

Po celý školní rok 2019/20 výstavy, galerie, muzea, tematické přednášky, filmová a divadelní představení.

 

Termíny prázdnin:

podzimní prázdniny 29. 10. - 30. 10. 2019
vánoční prázdniny 21. 12. 2019 - 05. 01. 2020
pololetní prázdniny 31. 01. 2020
jarní prázdniny 24. 02. 2020 - 28. 02. 2020
velikonoční prázdniny 09. - 13.04. 2020
hlavní prázdniny 01. 07. - 31. 08. 2020