Organizace školního roku 2022/23

Školní rok 2022/23

První pololetí: 01. 09. 2022 - 31. 01. 2023
Druhé pololetí: 01. 02. 2023 - 30. 06. 2023

 

Přijímací řízení:

Talentové zkoušky (obor 82-41-M/05)  3. 1. nebo 5. 1. 2023
   

Den otevřených dveří:

10. 11. 2022  

 

Organizace maturitních zkoušek

Jarní zkušební období

Uzávěrka podání přihlášek žáky ředitelům škol  1. 12. 2022
Uzávěrka podání přihlášek řediteli škol do CZVV  15. 12. 2022
Praktická maturitní zkouška GD4  03. 04. – 19. 04. 2023
Praktická maturitní zkouška GD4 - nepovinná zkouška  24. 4. 2023
Přípravný týden GD4 26. 04. – 28. 04. 2023, 12. 05. - 15. 05. 2023
Písemná práce z českého jazyka a literatury 20. 04. 2023
Písemná práce z anglického jazyka 21. 04. 2023
Didaktické testy 02. 05. 2023 - 15. 05. 2023
Ústní maturitní zkouška GD4   16. 05. - 18. 05.  2023
Slavnostní vyřazení absolventů GD4  květen 2023

 

Podzimní zkušební období 2022

Uzávěrka podání přihlášek žáky ředitelům škol 25. 06. 2022
Uzávěrka podání přihlášek řediteli škol do CZVV  30. 06. 2022
Didaktické testy společné části  01. 09, 02. 09. 2022
Období konání zkoušek profilové části  05. 09. 2022 (DVK)

 

Podzimní zkušební období 2023

Uzávěrka podání přihlášek žáky ředitelům škol  25. 06. 2023
Uzávěrka podání přihlášek řediteli škol do CZVV  30. 06. 2023
Didaktické testy společné části  01. 09. - 10. 09. 2023
Období konání zkoušek profilové části  01. - 20. 09. 2023

 

Třídní schůzky

07. 11.  2023 v 16.30 hod. 
19. 04. 2023 v 16.30 hod. (pro rodiče žáků GD1, GD2, GD3)

 

Uzavření klasifikace a vydání vysvědčení

1. pololetí: uzavření klasifikace: 23. 01. 2023
  datum vydání výpisů vysvědčení: 31. 01. 2023
2. pololetí: uzavření klasifikace GD4: 19. 04. 2023
  datum vydání vysvědčení GD4:  25. 04. 2023
  uzavření klasifikace:  26. 06. 2023
  datum vydání vysvědčení:  30. 06. 2023

 

Školní akce

Evropský den jazyků září 2022 GD1, GD2, GD3, GD4
zahraniční zájezd do Anglie září 2022 GD1, GD2, GD3, GD4
Ekologická exkurze září 2022 GD1
Designblok Praha říjen 2022  GD4
Den otevřených dveří   10. 11. 2022  
Sportovní den listopad GD1, GD2
Vánoční bruslení  prosinec 2022 GD1, GD2, GD3, GD4
Vánoční volejbalový turnaj  prosinec 2022 GD1, GD2, GD3, GD4
Lyžařský a snowboardingový adaptační kurz  15. 01. - 21. 01. 2023 GD1
Konverzace v anglickém jazyce leden 2023 GD1, GD2, GD3
Odborná praxe duben 2023 GD3
Exkurze Marlenka květen 2023 GD3
Sportovní den červen 2023 GD1, GD2, GD3, GD4
Výtvarný projektový týden červen 2023 GD2
Třídní výlety červen 2023 GD1, GD2, GD3

 

Po celý školní rok 2020/21 výstavy, galerie, muzea, tematické přednášky, filmová a divadelní představení.

 Termíny prázdnin:

podzimní prázdniny 26. 10. - 27. 10. 2022
vánoční prázdniny 23. 12. 2022 - 02. 01. 2023
pololetní prázdniny 03. 02. 2023
jarní prázdniny 06. 02. 2023 - 12. 02. 2023
velikonoční prázdniny 06. 04. 2023
hlavní prázdniny 01. 07. - 03. 09. 2023