Školní poradenské pracoviště

Ve škole je zřízeno školní poradenské pracoviště, které slouží k poskytování poradenských a konzultačních služeb pro žáky, zákonné zástupce žáků a pedagogické pracovníky školy. Při poskytování poradenských služeb spolupracujeme s příslušnými školskými poradenskými zařízeními.

Poradenské služby jsou zajišťovány výchovným poradcem, školním metodikem prevence, třídními učiteli, výtvarným vedoucím oboru a ředitelem školy.

 

VÝCHOVNÝ PORADCE: Ing. Klára Urbanová

Konzultační hodiny: čtvrtek 14.00 - 14. 25 hod.

Kdykoli mimo konzultační hodiny dle domluvy

 

METODIK PREVENCE: Ing. Ludmila Mattová

Konzultační hodiny: úterý 14.00 - 14. 25 hod.

Kdykoli mimo konzultační hodiny dle domluvy

 

VÝTVARNÝ VEDOUCÍ OBORU: Mgr. Zuzana Chudá

Konzultační hodiny: čtvrtek 8.00 - 9. 35 hod. 

Kdykoli mimo konzultační hodiny dle domluvy

 

TŘÍDNÍ UČITELÉ:

GD1 - Mgr. Petr Fojt

GD2 - Mgr. Bohuslava Luxová

GD3A - MgA. Michala Gorbunovová

GD3B - Ing. Kristýna Krpcová

GD4 - Mgr. Zuzana Rosíková

 

ŘEDITEL ŠKOLY: Ing. Ladislav Szewieczek