Kam po škole

V průběhu čtyř let se u nás naučíte výtvarnému řemeslu v oblasti GRAFICKÉHO, INTERIÉROVÉHO a PRODUKTOVÉHO DESIGNU. Postupujeme od jednoduchých kompozičních a kresebných cvičení ke konkrétním zadáním z oblasti užité grafiky a ilustrace, navrhování produktů a doplňků interiérů.

Pokud vystudujete obor  POČÍTAČOVÁ GRAFIKA A ILUSTRACE,  můžete se uplatnit jako:

 • grafik v reklamních agenturách, grafických studiích, redakcích novin a časopisů, v muzeích, galeriích a dalších kulturních institucích
 • ilustrátor
 • samostatný tvůrčí nebo technicko-organizační pracovník v oblasti zaměřené na propagační grafiku
 • freelancer
 • výtvarný redaktor v knižních nakladatelstvích

 

Jestli vás láká INTERIÉROVÝ A GRAFICKÝ DESIGN, může se z vás stát:

 • designér v oblasti navrhování interiérů s využitím počítačových vizualizací v 3D programech v interiérových studiích, v poradenských činnostech bytového architekta, při navrhování výstavních expozic
 • samostatný tvůrčí nebo technicko-organizační pracovník v oblasti zaměřené na propagační grafiku
 • grafik v reklamní agentuře, grafickém studiu, knižním nakladatelství nebo redakci novin a časopisů apod.
 • pracovník v oblasti reklamy při tvorbě webových stránek, billboardů, poutačů, reklamních katalogů, časopisů, logotypů apod.

 

Pro absolventa oboru PRODUKTOVÝ A GRAFICKÝ DESIGN se nabízí tyto možnosti uplatnění:

 • samostatný tvůrčí pracovník v oblasti 3D designu
 • samostatný tvůrčí nebo technicko-organizační pracovník v oblasti zaměřené na propagační grafiku
 • pracovník reklamní agentury, grafického studia, knižního nakladatelství nebo redakce novin a časopisů apod.
 • zaměstnanec studia obalového designu
 • grafik v oblasti reklamy při tvorbě webových stránek, billboardů, poutačů, reklamních katalogů, časopisů, logotypů apod.

  

Někteří z našich absolventů se rozhodli pokračovat ve studiu a byli přijati na tyto školy:

 • Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze
 • Masarykova univerzita v Brně (Pedagogická fakulta, Filozofická fakulta)
 • Vysoké učení technické v Brně (Fakulta stavební, Fakulta výtvarných umění)
 • Univerzita Palackého v Olomouci (Filozofická fakulta, Pedagogická fakulta)
 • Ostravská univerzita (Pedagogická fakulta, Filozofická fakulta, Fakulta umění)
 • Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava (Fakulta stavební)
 • Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně (Fakulta multimediálních komunikací)
 • Slezská univerzita v Opavě
 • Technická univerzita v Liberci
 • Univerzita Hradec Králové
 • Akadémia umení Banská Bystrica (Fakulta výtvarných umení)
 • Soukromá VOŠ grafická Jihlava
 • VOŠ zahradnická Mělník

 

Inspiraci a motivaci pro vlastní profesní směřování můžete najít na webových stránkách našich bývalých žáků, kteří zůstali věrní oboru a našli si svou vlastní cestu (tito u nás studovali Oděvní design, Grafický design nabízíme od roku 2011):

 

darabags.com (také fler.cz/dara-bags)

www.artedu.cz

agatavodickova.wixsite.com/portfolio

www.aboutstyle.cz

www.stepankovakladosova.com

www.terezarosaliekladosova.cz