Kam po škole

V průběhu čtyř let se u nás naučíte výtvarnému řemeslu v oblasti GRAFICKÉHO DESIGNU. Postupujeme od jednoduchých kompozičních a kresebných cvičení ke konkrétním zadáním z oblasti užité grafiky a ilustrace, vizuální a mediální tvorby.

Pokud vystudujete  Grafický design  můžete se uplatnit jako:

 • grafik v reklamních agenturách, grafických studiích, redakcích novin a časopisů, v muzeích, galeriích a dalších kulturních institucích
 • ilustrátor
 • samostatný tvůrčí nebo technicko-organizační pracovník v oblasti zaměřené na propagační grafiku
 • freelancer
 • výtvarný redaktor v knižních nakladatelstvích

 

Někteří z našich absolventů se rozhodli pokračovat ve studiu a byli přijati na tyto školy:

 • Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze 
 • Masarykova univerzita v Brně (Pedagogická fakulta, Filozofická fakulta)
 • Mendelova univerzita Brno (Lesnická a dřevařská fakulta)
 • Vysoké učení technické v Brně (Fakulta stavební, Fakulta výtvarných umění)
 • Západočeská univerzita v Plzni (Fakulta designu a umění L. Sutnara)
 • Univerzita Palackého v Olomouci (Filozofická fakulta, Pedagogická fakulta)
 • Ostravská univerzita (Pedagogická fakulta, Filozofická fakulta, Fakulta umění)
 • Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava (Fakulta stavební)
 • Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně (Fakulta multimediálních komunikací)
 • Univerzita J. E. Purkyně v Ústí n. Labem (Fakulta umění a designu)
 • Slezská univerzita v Opavě (Filozoficko-přírodovědecká fakulta)
 • Technická univerzita v Liberci (Fakulta umění a architektury)
 • Univerzita Hradec Králové (Pedagogická fakulta)
 • Akadémia umení Banská Bystrica (Fakulta výtvarných umení)
 • Technická univerzita ve Zvoleně (Drevárska fakulta)
 • Soukromá VOŠ grafická Jihlava
 • VOŠ zahradnická Mělník
 • Univerzity of South Wales, Cardiff (obor: Graphic Communication)
 • Univerzity of Derby (Product design)

 

Inspiraci a motivaci pro vlastní profesní směřování můžete najít na webových stránkách našich bývalých žáků, kteří zůstali věrní oboru a našli si svou vlastní cestu (tito u nás studovali Oděvní design, Grafický design nabízíme od roku 2011):

 

darabags.com (také fler.cz/dara-bags)

www.artedu.cz

agatavodickova.wixsite.com/portfolio

www.aboutstyle.cz

www.terezarosaliekladosova.cz