Informace o provozu sekretariátu pro osobní podání a o podmínkách přijímání dokumentů

Sekretariát přijímá podání:

 • - v analogové podobě (listinné, obrazové) podaná osobně nebo poštou
 • - v digitální podobě (datové zprávy) podaná elektronicky do datové schránky nebo na adresu elektronické pošty
 • - v digitální podobě (datové zprávy) podaná na přenosném technickém nosiči osobně nebo poštou

Dokument v listinné podobě, který je neúplný nebo poškozený (např. část textu chybí nebo je nečitelný) a současně z něj nelze určit odesilatele, škola nezpracovává.

Provozní doba sekretariátu pro osobní podání:

 • pondělí až pátek 8.00-14.00 hodin
 • (provozní doba může být upravena v období školních prázdnin)

Pravidla pro podání na přenosném technickém nosiči dat:

 1. Přípustným přenosným technickým nosičem dat (dále jen „nosič“) je CD, DVD nebo USB flash disk.
 2. Předaný nosič se vrací pouze na výslovnou žádost uplatněnou při jeho podání sekretariátu.

Přijímané formáty datových zpráv:

Statické textové dokumenty a statické kombinované textové a obrazové dokumenty:

 • - PDF, verze 1.7 a vyšší,
 • - PDF/A, ISO 19005,
 • - TXT,
 • - RTF,
 • - DOC/DOCX, formát textového editoru Microsoft Word verze 6.0 a vyšší,
 • - XLS/XLSX, formát tabulkového kalkulátoru Microsoft Excel verze 6.0 a vyšší,
 • - ODT, formát textového editoru Open Office,
 • - ODS, formát tabulkového kalkulátoru Open Office,
 • - ZFO (datový formát ZFO je určen pouze pro účely zpracování technologickými datovými schránkami).

Statické obrazové dokumenty:

 • - PNG, ISO/IEC 15948,
 • - TIF/TIFF, revize 6 – nekomprimovaný,
 • - JPG/JPEG/JFIF, ISO/IEC 10918.

Dynamické obrazové dokumenty:

 • - MPEG-2, ISO/IEC 13818,
 • - MPEG-1, ISO/IEC 11172,
 • - GIF.

Zvukové dokumenty:

 • - MPEG-1 Audio Layer II nebo MPEG-2 Audio Layer II (MP2),
 • - MPEG-1 Audio Layer III nebo MPEG-2 Audio Layer III (MP3),
 • - WAV, PCM.

Databáze:

 • - XML, kde součástí předávaného dokumentu v datovém formátu XML je popis jeho struktury pomocí schématu XML nebo Document Type Definition (DTD).

Bezpečnost datové zprávy:

Pokud datovou zprávu nelze zobrazit uživatelsky vnímatelným způsobem (např. je nečitelná) a obsahuje chybný datový formát nebo počítačový program, jenž je způsobilý přivodit škodu na informačním systému nebo na informacích zpracovávaných školou, není přijata a odesilatel, pokud je znám, je o této skutečnosti vyrozuměn.

Maximální velikost datové zprávy je 10 MB.